close
دانلود آهنگ جدید
زمانه ی رسوا

زمانه ی رسوا

بشکاف خاک را و ببین آنگه

بی مهری زمانه‌ی رسوا را

این دشت، خوابگاه شهیدانست

فرصت شمار وقت تماشا را

صفحه اصلی